• 99.9% शुद्धता

  99.9% शुद्धता

  यो अत्याधुनिक प्रविधि Zirconium ओक्साइड को शुद्धता पुग्न 99.9% सक्षम
 • 33 पेटेंट

  33 पेटेंट

  एउटा व्यावसायिक आर एन्ड डी टीम र उत्पादन प्रक्रिया को 33 पेटेंट
 • 10-year Experience

  10-year Experience

  आवश्यकताहरू आफ्नो आधारित अनुकूलित उत्पादन र अन्तिम समाधान

     

हाम्रोबारे

ZIRAE specializes in the development and production of nanometre ultra-fine high pure zirconium oxide powder,  zirconia and  alumina ceramics grinding media, customized ceramic structural parts for worldwide distribution.

The purity of the core elements can reach 99.99%, which is the highest purity zirconia product in the world.